Forum

Notifications
Clear all

ChatGPT nói gì về Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn là gì

1 Posts
1 Users
0 Likes
653 Views
fxbreaking
Posts: 10
Moderator
Topic starter
(@fxbreaking)
Member
Joined: 1 year ago

Nó trả lời thế này:

 

Hợp đồng tương lai (Futures contract) và hợp đồng quyền chọn (Options contract) đều là các loại hợp đồng tài chính được sử dụng trong thị trường chứng khoán và thị trường hàng hóa.

Hợp đồng tương lai là một hợp đồng mua bán tương lai của một tài sản nhất định (như hàng hóa, tiền tệ, chứng khoán, và các sản phẩm tài chính khác), trong đó các bên đồng ý trao đổi tài sản đó vào một thời điểm trong tương lai, với giá trị và số lượng tài sản được xác định trước đó. Hợp đồng tương lai có tính thanh toán hàng ngày, nghĩa là các bên sẽ phải thanh toán số tiền tương ứng với lợi nhuận hoặc lỗ hại của họ vào cuối mỗi phiên giao dịch.

Hợp đồng quyền chọn là một hợp đồng cho phép người mua quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cố định vào một thời điểm nhất định trong tương lai, với một giá trị được xác định trước đó. Người mua của hợp đồng quyền chọn sẽ trả cho người bán một khoản phí để sở hữu quyền lựa chọn này. Nếu người mua quyền chọn quyết định không sử dụng quyền này, họ sẽ mất khoản phí đã trả. Tuy nhiên, nếu họ quyết định sử dụng quyền này, họ sẽ phải trả cho người bán giá trị của tài sản theo mức giá đã được thỏa thuận trước đó.

Tóm lại, cả hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn đều là các công cụ tài chính phổ biến được sử dụng trong các thị trường chứng khoán và hàng hóa, cho phép các nhà đầu tư có thể giảm rủi ro và đầu tư vào các tài sản khác nhau.

Share: