Đếm ngược sự kiện Bitcoin Halving 2024

Bitcoin Halving là gì?

Bitcoin halving là sự kiện chia đôi khối – quá trình giảm tốc độ tạo ra các đơn vị Bitcoin mới. Khi sự kiện Halving diễn ra, số phần thưởng cho các thợ đào khi họ khai thác được một khối bitcoin mới sẽ giảm một nửa. Sự kiện Bitcoin Halving được diễn ra định kỳ 4 năm 1 lần. Những lần Bitcoin Halving đã diễn ra: 2012, 2016, 2020.

Phần thưởng khối là gì?

Phần thưởng khối (block reward) là số lượng tiền mã hoá mà các thợ đào nhận được khi họ khai thác xong một khối mới. Đào (mine) ở đây là hình thức khai thác bằng cách giải các bài toán phức tạp nhờ phần cứng (là các máy đào). Việc giải thành công những phương trình phức tạp đó sẽ được “trả công” bằng phần thưởng, mà thuật ngữ chuyên ngành gọi là block reward.

Như định nghĩa Block Halving ở trên, cứ mỗi đợt Halving thì phần thưởng cho các thợ đào sẽ bị giảm đi một nửa.

Vì sao Bitcoin Halving quan trọng?

Halving là quy trình cần thiết và cốt lõi để đảm bảo Bitcoin được phát hành ở tốc độ ổn định, giảm mức lạm phát sau mỗi lần halving do phần thưởng cho người khai thác giảm đi một nửa. Tỉ lệ lạm phát tiền tệ được kiểm soát này chính là một trong những sự khác biệt chính giữa tiền crypto và tiền giấy truyền thống – với nguồn cung vô hạn.

Bitcoin Halving đã xảy ra bao nhiêu lần?

Tính đến tháng 8 năm 2022, mới chỉ có 3 sự kiện Bitcoin Halving xảy ra. Cụ thể vào ngày 28/11/2012, ngày 09/7/2016 và ngày 11/5/2020. Tại thời điểm của sự kiện halving đầu tiên, giá 1 Bitcoin là 12.31 USD, tại thời điểm sự kiện halving thứ 2, giá 1 Bitcoin là 650.63 USD, và tại thời điểm halving thứ 3 thì giá 1 btc đã là 8565.10 USD.

Tổng cộng sẽ có tất cả 32 sự kiện bitcoin halving, sau đó sẽ không còn sự kiện halving nào nữa cũng như sẽ không có Bitcoin nào được tạo ra nữa vì số lượng Bitcoin đã đạt đến lượng cung tối đa (21 triệu).

Quy trình Bitcoin Halving hoạt động như nào?

Bitcoin Halving là một hàm thiết yếu của giao thức bitcoin. Bạn có thể tìm thấy đoạn code này trên Bitcoin Core Github. Đoạn code được lập trình để cứ sau mỗi 210 000 khối được tạo ra, thì phần thưởng cho mỗi khối mới sẽ giảm đi một nửa.

Thợ đào sẽ bị ảnh hưởng như nào khi Bitcoin Halving?

Mỗi một lần sự kiện Bitcoin Halving diễn ra, phần thưởng dành cho thợ đào Bitcoin lại giảm đi một nữa. Vậy câu hỏi là thợ đào sẽ bị ảnh hưởng như nào khi phần thưởng giảm đi 1/2, mà họ thì cần tài nguyên để duy trì mạng lưới khai thác BTC?

Thợ đào Bitcoin chỉ có hai nguồn thu chính là phần thưởng khối và phí giao dịch trên mạng lưới Bitcoin. Khi Halving diễn ra làm giảm phần thưởng đào, động lực của thợ đào để tiếp tục làm việc trên mạng lưới Bitcoin sẽ giảm đi đáng kể. Điều này có thể khiến số lượng thợ đào Bitcoin giảm đi, và hệ quả là độ an toàn bảo mật của mạng lưới sẽ giảm đi đáng kể. Để đảm bảo lợi ích cho thợ đào, giá Bitcoin bắt buộc phải tăng hoặc phí giao dịch trên mạng lưới phải tăng. Qua ba lần Halving trước có thể thấy giá của BTC sau halving đều tăng đáng kể, dù trước đó có thể có những đợt sụt giảm giá mạnh.

Bitcoin Halving cũng là sự kiện nhằm thanh lọc thị trường mining (khai thác), khi các cá nhân, tổ chức không đủ tiềm lực và tầm nhìn sẽ tự rời khỏi cuộc chơi. Những thợ đào còn trụ lại hoặc thế hệ khai thác mới sẽ có tầm nhìn xa hơn, nghiêm túc hơn, và có tiềm lực tài chính tốt hơn.

Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *